Pierwszy biznes Wsparcie w starcie Chcesz założyć firmę w woj. mazowieckim? Napisz do nas!
Uprzejmie informujemy, że w związku z wykorzystaniem środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek, Pośrednik Finansowy nie przyjmuje wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".
  • O programie

    "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" to pilotażowy program rządowy, wdrażany na zlecenie MPiPS."

  • Dokumenty

    Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

  • Konsultacje

    Zapraszamy na konsultacje do Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Pośrednik finansowy w województwie mazowieckim

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w listopadzie 2004 roku w celu wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu, tworzenia nowych miejsc pracy a tym samym ograniczenia bezrobocia. Fundusz powstał m.in. w celu kreowania i rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości sektora MSP, jako instytucja otoczenia biznesu, która realizuje zadania spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza prowadzi działalność od 1990 r. w oparciu o Ustawę z dn. 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców. Jest regionalną organizacją Konfederacji Lewiatan. Działaniem statutowym Związku jest m.in. zapewnienie wsparcia pracodawcom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentowanie pracodawców wobec władz krajowych, samorządowych oraz związków zawodowych oraz podejmowanie działań na rzecz promowania dostępnych form wsparcia przedsiębiorczości na poziomie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.

Realizatorzy programu